Turistické trasy


Náučný chodník popri rieke Dunajec (Slovensko)

Chodník začína pri Národnej Kultúrnej Pamiatke Červený Kláštor kde pokračuje cez most pod ktorý preteká potok Lipničanka, potom cesta nasleduje priamo smerom do Pieninského Národného Parku. Chodník prechádza popri rieke Dunajec kde turisti prejdu šiestimi stanovišťami popri ktorých sú informačné panely. Koniec chodníka je pri chate Pieniny v Lesnici.  Dĺžka trasy je cca 9 km  ktorá trvá približne 2 hod pešou túrou s nízkou náročnosťou.

Zelená značka:   

Turistický chodník Haligovce-Lesnica (Slovensko) 

Turistický chodník vedie z Haligoviec popri Bednáre, Majer, Pod Hrušky, Ďura kde sa nachádza v blízkosti Zbojnícka jaskyňa, potom ďalej pokračuje Špirky až do sedla  zvané Plašná. V mieste sa napája k červenej trase a spoločne stúpajú do  prírodnej rezervácie Haligovských skál. Chodník vedie popri jaskyni Aksamitka ktorá už pár rokov je pre verejnosť neprístupná a potom ďalej pokračuje  iba samostatná zelená trasa do údolia LesniceDĺžka trasy je cca 5 km,časovo trvá približne 2 hod pešou túrou so strednou náročnosťou. 

Turistický chodník Stráňany-Jaworki (Slovensko-Poľsko)

Turisticý chodník začína v obci Stráňany priamo zo Stráňanského sedla ktorý sa nachádza vyše 750m na kopci za obcou, ( smer Stará Ľubovňa), kde sa odbočí vľavo. Potom cez lúky smeruje priamo k poľskej hranici kde z prava obchádza skalné bralo Vyskoké skalky. Neskôr sa na hrebeni Malých Pienin pripája ku modrej značke a spoločne po hranici  pokračujú po Poľskej hranici kde asi po 700 metrov zelenou farbou označený chodník sa odpája do prava k hornej časti prielomu potoka Homole a cez rezerváciu Wawóz Homole,  Dubantowska Dolinka až do poľskej obce JaworkiDĺžka trasy je cca 8 km, časovo trvá približne 2.5 hod pešou túrou so nízkou náročnosťou.

Okružný turistický chodník Kroscienko-Kroscienko (Poľsko)

Táto turistická trasa je okružná. Začína pri správe Pieninskeho Parku Narodoweho v Kroscienku  a pokračuje okolo infocentra a lyžiarskekoho vleku na hrebeň centrálnych Pienin. Tu sa napája na diaľkovú hrebeňovú trasu a juhovýchodným smerom cez Czertezik smerujú do sedla pod Sokolicou. Tam sa sa oba chodníky znovu oddelia a zelená trasa pokračuje na východ späť do údolia rieky Dunajec kde sa po brehu vracia naspäť do mestečka Kroscienko. Dĺžka trasy je cca 6 km, časovo trvá približne 2.5 hod pešou túrou s nízko-strednou náročnosťou. 

Turistický chodník Sromowce Nizne-Tri Koruny (Poľsko)

Turistická trasa začína pri chate Tri Koruny na Poľskej strane v obci Sromowce Nizne  kde sa hravo dostanú turisti peši cez most z Červeného Kláštora až priamo na hrebeň centrálnych Pienin v Poľsku. Chodník je dosť strmý a už po pár desiatok metrov od začiatku chodníka sa začína rázny výstup prekonávajúci výškový rozdiel 400m na kilometrovom úseku priamo do sedla Koszaryska pod Troma Korunami. Medzi Zámkovou horou a Troma Korunami sa ďalej napája na modru trasu ktorá pokračuje ďalej cez hrebeňovku. Dĺžka trasy je iba 1,3 km, časovo trvá približne 1,5 hod pešou túrou ale náročnosť chodníka je dosť vysoká.


Červená značkaTuristická trasa Pienin

Modrá značka: Turistická trasa Pienin

Žltá značka: Turistická trasa Pienin


Cyklotrasy v Zamagurí a blízkom okolí


Zelená značka: Cyklotrasa Haligovce-Toporec (Slovensko)

Cyklotrasa začína v obci Haligovce a vedie po hlavnej ceste cez obec Veľká Lesná. Potom trasa ďalej stúpa ? km na hrebeň Spišskej Magury do sedla Javor. Z hrebeňa Spišskej Magury cesta ďalej pokračuje do obce Toporec. Dĺžka cyklotrasy je približne 17 km a časovo trvá cca 1,5 hod bicyklom so stredne-nízkou náročnosťou trasy. Od križovatky za obcou Toporec sa po hlavnej ceste po odbočení doprava dá dostať na železničnú zastávku pri obci Podhorany alebo ak odbočíte doľava tak sa dostanete do mestečka Podolínec. Vlakom sa dá ísť do Popradu alebo Stará Ľubovňa/Plaveč.

Zelená značka: Cyklotrasa Lesnica - Červený Kláštor (Slovensko)

Táto cyklotrasa začína v Lesnici na sútoku Lesníckeho potoka a rieky Dunajec. Potom ďalej pokračuje Prielomom Dunajca po jeho pravom brehu paralelne s červeným značením pre peších turistov do Červeného Kláštora. Náročnosť trasy je relatívne nízka až na dve mierne prevýšininy ktoré sa dajú hravo zvládnuť. Táto trasa je niekedy dosť frekventovaná pešími turistami ako aj cyklistami preto je veľmi dôležité byť k nim ostražitý a ohľaduplný. Trasa trvá cca 50 min a jej dĺžka je 9km.

Červená značka: Cyklotrasa Lesnica - Brezová pri Levoči (Slovensko)

Cyklistická trasa sa začína v Lesnici, na sútoku Lesníckeho potoka a rieky Dunajec kde ďalej pokračuje prielomom Dunajca po náučnom turistickom chodníku až do Červeného Kláštora. Z Červeného Kláštora sa po hlavnej ceste č. 543 presunie do obce Majere a potom do Spišskej Starej Vsi kde následne prejde na hlavnú cestu č.542. Cyklotrasa potom ďalej pokračuje cez Matiašovce, Spišské Hanušovce a Reľov až k úpätiu Spišskej Magury postupne až na hrebeň Magury. Cyklotrasa, ktorá je vzájomne aj hlavnou cestou, ďalej pokračuje do obce Slovenská ves, neskôr do Spišskej Belej na ceste č.67 do Kežmarku. V Kežmarku odbočí na cestu č. 536 smer Vrbov s termálnym kúpaliskom. Z Vrbova cesta pokračuje do dedinky Tvarožná a odtiaľ na koniec cyklotrasy obec Brezová pri Levoči. Dĺžka cyklotrasy je približne 72 km a trvá cca 5-6hod.