1. Kilometráž rieky Poprad.

 2. Štart Stará Ľubovňa ľavý breh futbalové ihrisko, alebo dlhšia trasa od chatovej osady Ružbašská míľava.
  •     0,00 km - Stará Ľubovňa časť Podsadok Lanová lávka
  •     0,7 km - Stará Ľubovňa vľavo Hrad Ľubovňa foto
  •     1,0 km - Chmelnica Cestný most
  •     4,4 km - Chmelnica Železničný most
  •     7,2 km - vľavo Sklalný útvar Ihla foto
  •     7,9 km Hajtovka Lanová lávka
  •     9,6 km Údol Cestný most
  •     11,2 km Nebezpečné miesto- radšej preniesť pred Plaveč Železničný most
  •     16,0 km Plaveč Cestný most
  •     17,6 km Nebezpečné miesto- radšej preniesť (pred aj za mostom) Prestávka Plaveč vľavo Reštaurácia 100 m za mostom 17,7 km Plaveč rozdvojenie rieky 18,6 km    Plaveč Železničný most
  •     19,8 km Orlov Cestný most
  •     21,1 km Andrejovka Ostrovček
  •     22,4 km Andrejovka Železná lávka
  •     24,7 km Andrejovka Kamenná hrádza za lávkou
  •     24,7 km Nebezpečné miesto-radšej preniesť Nocľah Čirč vpravo Penzión+reštaurácia za lávkou
  •     24,8 km možnosť kempovania Štátna hranica, stred rieky vpravo prítok potoka
  •     26,6 km vľavo prítok potoka 31,0 km Poľská republika Muszyna, Poľsko Železničný most
  •     31,8 km Muszyna, Poľsko Cestný most
  •     34,0 km Muszyna, Poľsko vpravo Mesto-Reštaurácia kamenný oprný múr
  •     35,8 km Muszyna, Poľsko Cestný most
  •     36,1 km Muszyna, Poľsko vpravo za mostom prítok potoka
  •     36,3 km Muszyna, Poľsko vpravo minerálna voda
  •     37,5 km Štátna hranica, stred rieky Legnava, SR vľavo
  •     41,0 km Prestávka Malý Lipník, SR vľavo Reštaurácia-Financ
  •     45,8 km možnosť kempovania Malý Lipník, SR vľavo prítok potoka
  •     46,0 km Ostrvovček 47,0 km Meander rieky Poprad
  •     48,0 km Vpust MVE vľavo pozor splavovať vpravo
  •     48,7 km Nebezpečný úsek, splavovať vpravo - vhodné pozrieť vľavo pozor ostrovček
  •     50,8 km Výpust MVE vľavo pozor objekt MVE 51,0 km Nocľah Ziegestow-Lopata, Poľsko vpravo 200m za MVE 51,2 km možnosť kempovania Min. prameň Sulínka vľavo 
  •     52,8 km Sulín, SR vľavo predajňa potravín
  •     55,3 km Sulín, SR vľavo prítok potoka
  •     56,3 km Obec Závodie, SR vľavo
  •     58,0 km Obec Medzibrodie, SR vľavo prítok potoka sprava
  •     60,4 km Mníšek nad Popradom, SR vľavo predajňa potravín
  •     63,4 km zradný úsek pereje
  •     64,3 km Nebezpečný úsek-pereje, vhodné prezrieť rieka Poprad v Poľsku Mníšek nad Popradom, SR vľavo kostol
  •     65,3 km PR pozor Železničný most 66,3 km Pri nízkom stave prezriet, prípadne preniesť, hrozí poškodenie lodí Piwniczna Poľsko pozor betónová lávka
  •     67,6 km Pri nízkom stave prezriet, prípadne preniesť, hrozí poškodenie lodí Piwniczna Poľsko Cestný most
  •     68,5 km Piwniczna Poľsko vľavo predajňa potravín betónová lávka
  •     69,4 km Cestný most 73,1 km pred Obcou Rytro, Poľsko Cestný most
  •     76,0 km Rytro, Poľsko vľavo reštaurácia
  •     76,5 km Cestný most
  •     78,0 km Barezice, Poľsko Cestný most
  •     82,0 km Cestný most
  •     84,3 km Diablov skok v toku balvany nebezpečie-vystúpiť
  •     86,0 km Nebezpečný úsek- preniesť Cestný most St-N. Sacz Cestný most
  •     87,2 km Cieľ za mostom 50 m vľavo kemp 100m vľavo
  •     87,7 km možnosť kempovania Železničný most
  •     88,9 km Sútok Popradu a Dunajca pozor spätné prúdy
  •     90,3 km Nebezpečný úsek ťažba štrku vystúpiť
  •     91,4 km Nebezpečný úsek - vystúpiť Nebezpečný úsek - vystúpiť Železničný most
  •     95,2 km Cieľ 2 Nowy Sacz, Poľsko reštaurácia hot. Panorama
  •     95,5 km